Рефераты , план -конспекты уроков, гдз , шпаргалки и много другое бесплатно

Не пропусти

Партнёры
При использовании материалов с сайта, пожалуйста указывайте ссылку на источник -> [NaZachot.Ru]

Призначення операційної системиПри копировании или использовании материалов прямая ссылка на сайт nazachot.ru обязательна.

План конспекты
При копировании или использовании материалов прямая ссылка на сайт nazachot.ru обязательна.
Призначення операційної системи. 
(план-конспект уроку для 10 класу)
Мета: 
навчальна:
- вивчити функції та склад операційної системи; класифікацію операційних систем; операційну систему WINDOWS, історію розвитку WINDOWS, інтерфейс WINDOW, розкрити зміст понять папки, файла.
виховна: - виховувати працелюбність, уважність, культуру поведінки, правильно розподіляти і використовувати робочий час і сили.
розвиваюча: - розвивати навички при роботі з комп’ютером.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Дидактичні засоби
- Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. Посібник. ч.1. Шепетівка. "Аспект”.2004.-112с.
- комп’ютер.

Структура уроку:

1 Організаційна частина 1-2 
2 Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. 3-5
3 Вивчення нового матеріалу. 15-20
4 Закріплення нового матеріалу. 10-15
5 Підведення підсумків уроку. 4-5 
6 Домашнє завдання. 1-2 
7 Прибирання класу черговими. 1 

Хід і зміст заняття.

1. Організаційна частина.

Привітатися з класом. Перевірка присутніх за класним журналом. Перевірка готовності до уроку. Призначення чергових.

2. Оголошення теми, мети уроку. уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  На сьогоднішньому уроці ми розпочинаємо вивчення наступної теми. Вона називається "Призначення операційної системи” Знання з даної теми дадуть вам змогу зрозуміти призначення операційної системи. Дізнаєтесь про те, яка існує класифікація операційних систем, про історію їх розвитку, інтерфейс, засвоєте поняття "папка” і "файл”. Крім того, вам буде легше працювати з комп’ютером.
Тож переходимо до вивчення нового матеріалу.

3. Вивчення нового матеріалу.
 Функції та склад операційної системи

Найважливіші програми на комп 'ютері - це програми операційної системи. операційна система забезпечує взаємодію пристроїв і програм при виконанні роботи, створює засоби керування комп'ютером. Операційна система дозволяє людині не вникати в тонкощі роботи прикладних програм, апаратної частини і зовнішніх пристроїв комп'ютера.
Наприклад, підготували на комп'ютері текст листа і треба записати його на дискету. Для цього дають відповідними позначеннями команду операційній системі «записати текст із пам'яті на диск під ім'ям ЛИСТ-5».
Далі для виконання одержаної команди операційна система все робить автоматично без участі користувача:
• перевіряє, чи є в системі потрібний дисководі
• перевіряє, чи готовий він для запису інформації;
• перевіряє, чи вставлена в нього дискета;
• визначає розмір вільного простору на дискеті;
• встановлює магнітну головку у визначене місце;
• видає команди управління записом інформації і пересуванням головок, одночасно перевіряючи якість запису тощо.
Саме для звільнення користувача від виконання подібних складних дій було створено операційну систему. Кожна операційна система забезпечує кілька видів взаємодії (інтерфейсу):
• інтерфейс користувача - взаємодія між користувачем і апаратно-програмними засобами комп'ютера;
• апаратно-програмний інтерфейс - взаємодія між програмним і апаратним забезпеченням;
• програмний інтерфейс - взаємодія між різними видами програмного забезпечення.
У склад операційної системи входять такі модулі:
• Базове ядро - керує файловою системою, забезпечує передачу інформації між пристроями комп'ютера.
• Командний процесор - виконує команди користувача.
• Драйвери (своєрідні «перекладачі») - забезпечують роботу з зовнішніми пристроями комп'ютера.
• Утиліти - виконують допоміжні роботи (копіювання папок і файлів, створення архівів, перевірка дисків тощо).
Класифікація операційних систем
По інтерфейсу; який надається користувачу, операційні системи можна поділити на неграфічні і графічні.
Неграфічні операційні системи реалізують інтерфейс командного рядка, який набирається з клавіатури. До таких належать всі версії операційної системи MS DOS (Microsoft Disk Operating System).
Графічні операційні системи реалізують більш зручний інтерфейс, при якому керування комп'ютером здійснюється дією миші на графічні елементи на екрані. До таких належать операційні системи сімейства Windows (Windows'95. Windows'98, Windows'2000, Windows'XP, Windows'2003, Windows NT), а також операційна система UNIX фірми AT&T.
Операційна система Windows
Операційна система Windows забезпечує користувачу уніфікований зручний інтерфейс для всіх своїх програм, що полегшує освоєння роботи з ними. Такий інтерфейс звільняє користувача від виконання рутинних операцій і дає можливість безпосереднього виконання певної роботи.
В операційній системі Windows використані І розвинуті основні положення операційної системи MS DOS. У файловій структурі Windows поняття «файл» залишається без змін, але вводиться поняття «документ».
Документ - це файл, створений за допомогою однієї з програм-додатків Windows (текстовий документ, табличний документ, малюнок, музика тощо) і «прикріплений» саме до цієї програми.
Каталоги стали називати папками, папки містять документи і інші папки. Папки розміщуються на дисках. Папки у Windows мають більш широке поняття, ніж каталог у MS DOS. Наприклад, засоби керування, налагодження тощо теж знаходяться в папках.
Windows має сучасний засіб спілкування з користувачем, здійснений у вигляді робочого столу на екрані і папок на ньому. Панель задач Windows дає повний огляд задач, виконуваних системою в даний момент.
Windows надає користувачу кілька рівноцінних засобів для виконання певної дії. Користувачу не обов'язково детально знати всі методи роботи. Йому досить вибрати для користування один із пропонованих методів або комбінацію дій із різних методів.
Завантаження та завершення роботи з Windows
Для ввімкнення комп'ютера досить натиснути кнопку «Power» на системному блоці - все інше відбудеться автоматично: після перевірки і тестування пристроїв завантажиться операційна система з вінчестера в оперативну пам'ять, і на екрані з'явиться робочий стіл Windows.
Операційна система Windows для вимикання комп'ютера проводить спеціальну процедуру, для виконання якої необхідні такі дії:
• Встановити курсор миші на кнопку «Пуск» панелі задач і клацнути лівою кнопкою.
• У списку, що з'явиться, клацнути на « Завершение работьі».
• У вікні «Завершение работьі Windows» клацнути у круглому віконці «виключить компьютер», щоб з'явилася крапка.
Клацнути на,кнопці «ОК».
Після виконання процедури на екрані заявиться транспарант: "Теперь питание комп’ютера можно отключить”.
Тільки після цього можна натиснути кнопку «Power» на системному блоці і вимкнути комп'ютер.
На сучасних комп'ютерах нема потреби натискати кнопку «Power»: після виконання вказаних дій комп'ютер вимикається автоматично.
Конфліктні ситуації
Може статися, що програма, з якою працюєте, поводиться незвично або не реагує на команди («зависла»).
Якщо програма «зависла» і не реагує на натискання клавіш на клавіатурі, треба одночасно натиснути клавіші Ctrl + Alt+ Del. У діалоговому вікні «Завершение pаботи программьі», що з'явиться (тут його фрагмент), клацнути на кнопці «Завершить задачу». Треба бути уважним, щоб завершити роботу саме з тою програмою, що зависла («не отвечает»).
Після виходу з програми її можна знову завантажити. Може статися, що повторне завантаження програми не приведе до ЇЇ нормальної роботи. Тоді треба перезавантажити операційну систему, для чого клацнути на кнопці «Пуск» на панелі задач і у вікні «Завершеїше работьі Windows» (див. наступний малюнок) клацнути у віконці «Перезагрузить компью-тер», щоб з'явилася крапка, далі клацнути на кнопці «ОК».
Перезавантаження системи можна виконати швидше, якщо не робити попередню перевірку пристроїв. Для цього треба клацнути на кнопці «ОК», утримуючи натиснутою клавішею Shift.
Інтерфейс Windows
На відміну від MS DOS у Windows використовується графічний інтерфейс (взаємодія) з користувачем. Всі об'єкти обчислювальної системи представлені на екрані у вигляді картинок - піктограм. Під «об'єктом» розуміють все, чим оперує Windows: програма, група програм, папка, файл, документ, мережа, диск, пристрій тощо. Об'єкт на екрані мас вигляд стандартної для його типу піктограми з назвою під нею. Є об'єкти, які мають свої піктограми, що подібні до оригіналу («Мой компьютер», принтер, монітор, миша тощо).
Графічне зображення об'єктів, з якими працює Windows, зробило роботу з комп'ютером простою і наочною, зрозумілою навіть початківцям. Робота з об'єктами проводиться за допомогою миші яка стає основним і в багатьох випадках єдиним засобом керування. Методика доступу до всіх об'єктів: програм, документів, мережних ресурсів або пристроїв комп'ютера, зроблена однаковою і зрозумілою.
Поняття Файла
У комп'ютері, крім програм операційної системи, які забезпечують його працездатність, знаходяться програми для виконання визначеної роботи. Такі програми називаються додатки (приложения) Windows. Вони обробляють вхідну інформацію, щоб одержати: текст, таблицю, базу даних, малюнок, звук, рухоме зображення тощо.
Файлова структура служить для збереження у зовнішній пам'яті різноманітної інформації і швидкого доступу до неї.
Вхідна інформація, програми, результати обробки у зовнішній пам'яті рівнозначні - для комп'ютера це «файли», в яких Інформація може зберігатися у будь-якому вигляді і формі.
«Файл» - це сукупність байт, яка розміщена на диску магнітному, оптичному...), має власне Ім'я і приймається як єдине ціле.
"Ім 'я файла” складається з назви і типу файла.
«Назва файла» у Windows може мати до 255 англійських, російських і українських (крім і, є, ї, ) літер і арабських цифр, а також майже всі розділові і спеціальні знаки (_ $ # & @ !%(){}), крім / \ : *?«<>/.
«Тип файла» (або «Розширення») - до 3 і більше символів за тими ж вимогами.
Символи * і ? мають особливе призначення. Символ * використовується для позначення будь-якої назви або типу файла, символ ? - будь-якого символу або його відсутність. Ці символи використовуються, наприклад, для пошуку файлів.
За допомогою назви вказується призначення файла, за допомогою розширення встановлюється тип файла.
Серед типових розширень, наприклад, такі:
.txt - текстові файли;
.doc - текстові документи Word;
.bat - командні файли;
.xls - табличні документи Excel;
.com.,exe - програми;
.bmp - графічні документи Paint;
На дискетах, вінчестері, магнітооптичних і компакт-дисках зберігається багато файлів. Для виконання визначеної роботи потрібна сукупність файлів: основна програма, «картинки», звук, текст, інструкції, допоміжні програми тощо.
Було б незручно, якщо б імена всіх файлів на диску зберігалися в одному місці. Щоб знайти потрібний файл, довелося б переглядати довгий список імен всіх записаних на диск файлів. Тому для зручності імена файлів однієї групи записуються в окрему папку (каталог).
Папки (каталоги) Файлів
Файли певного призначення зберігаються в окремих папках, щоб не переплутати з іншими файлами. Папки мають назву за попередніми вимогами, розширення для них не застосовується.
Кожний каталог містить файли, які забезпечують певну роботу, або в яких записують результати одного виду (наприклад, текстові документи).
Каталог - це спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена і допоміжні відомості про кожний файл:
• дата і час останнього поновлення (запису) файла;
• атрибут файла, який вказує його тип (архівний, системний, для читання, скритий);
• розмір файла в байтах,
• посилання на область диска, де записаний сам файл.
Якщо ім'я якого-небудь файла записано в каталозі, то говорять, що цей файл знаходиться в даному каталозі.
На диску може бути декілька каталогів, які створює користувач з власних потреб. Звичайно, файли записуються в каталоги за змістом.
Наприклад, всі тексти листів - у каталозі ЛИСТИ (або LETTERS), всі програми - в каталозі ПРОГРАМИ (або PROGRAMS) тощо.
Крім каталогів, що створює користувач, на кожному диску є кореневий каталог, який автоматично створює операційна система. Всі файли та інші каталоги знаходяться ніби «всередині» кореневого каталогу і створюються при необхідності під час роботи.
Кореневими каталогами служать магнітні, оптичні і магнітооптичні диски (А:, В:, С:, D:...)
Каталоги можуть бути вкладеними, тобто один каталог може містити інший. Рівень вкладення необмежений.
ШЛЯХ до файла (адреса)
Імена файлів записуються у папках, які розміщуються на дисках або в інших папках. Диски мають позначення А: і В: - дисководи для дискет, С: D:, Е;...) - логічні диски вінчестера, F: (G:, Н:...) - дисковод для компакт-дисків (CD-ROM). Файли на різних дисках у різних папках можуть мати однакові імена. Як же розпізнати, наприклад, файл ЛИСТ-5.ТХТ, який знаходиться на диску С: в папці ЛИСТИ, і файл з таким же іменем, який знаходиться на диску Е: в папці з таким же іменем? Очевидно, що крім імені файла, необхідно вказувати позначення диска, а також ім'я папки (послідовність папок), в якому цей файл знаходиться.
Послідовність, яка складається із імені диска та імен папок (каталогів) і веде до файла, називають шляхом до файла або його адресою.
 Наприклад: С: \РОБОТА\ЛИСТИ або Е: \ПРИВАТНЕ\ЛИСТИ
Специфікація файла
Шлях до файла і ім'я файла визначають його розташування на диску, тому таке об'єднання називають специфікацією або повним іменем файла.
Специфікація файла складається з шляху до файла(адреси) та його імені.
Наприклад:
С:\РОБОТАШИСТИ\лист-5.іхі 
Е:\ПРИВАТНЕ\ЛИСТИ\лист-5.1хі

4. Закріплення нового матеріалу.
Форма проведення – фронтальне опитування. Відповідь на запитання учнів ( якщо вони є ).
1. Які функції та склад операційної системи?
2. Що таке «інтерфейс» на комп'ютері?
3. Який інтерфейс забезпечують операційні системи?
4. Які характеристики має операційна система Windows?
5. Як завантажити та завершити роботу з Windows?
6. Що робити, якщо програма «зависла» і не реагує на команди?
7. Який інтерфейс забезпечує Windows?
8. Що таке «файл" ? Які вимоги до назви і типу файла ?
9. Які розширений у текстових файлів, програм, електронних таблиць ?
10. Що таке «каталог»?Які вимоги до назви каталогу?
11. Які відомості містить каталог про кожний файл?
12. Що таке «шлях до файла»? Наведіть приклади.
13. Як записується специфікація (повне ім'я) файла?
Учні вмикають комп’ютер і проводять практичне закріплення нового матеріалу.
5. Підведення підсумків уроку.
6. Домашнє завдання
.
Додому вам буде прочитати § - 3. стор. 50-57, першої частини підручника. 
7. Прибирання класу черговими.

В начало статейки
Внимание! Все файлы расположенные на данном ресурсе были взяты из открытых источников. Все права на материалы представленные на сайтe, принадлежат их авторам и издательствам. Любая информация представленная здесь, может использоваться только в ознакомительных целях, после чего вы обязаны ее удалить и приобрести в магазине. Ни администрация сайта, ни любые другие лица не могут нести отвественности за использование материалов данного сайта. Входя на сайт вы автоматически соглашаетесь с данными условиями.
Ключевые теги: ОС
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Для размещения на Ваших ресурсах.

html-cсылка:
BB-cсылка:

Прямая ссылка:
Новости, знания, движки, СМИ, cms ,зароботок, интернет, план-конспекты лекций, шпаргалки

Популярные теги

Разместил: woodnix

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.

Гость Гость Yandex Гость Гость
Всего: 5
Публикуемые материалы предоставлены здесь только для ознакомительных целей, все права на них принадлежат их владельцам. Если вы считаете, что какие-либо материалы, находящиеся здесь, нарушают ваши авторские права,напишите нам. © NaZachot.Ru - Каждый имеет право на образование - Пользуйтесь на здоровье.